частные больницы киева
приватные клиники киева

Мобільний застосунок
«Особистий кабінет пацієнта»

лечение рака в киеве
с.Ходосівка

Променева терапія з наведеним зображенням (IGRT)

IGRT – променева терапія призначена для місцевого лікування ракової пухлини з можливістю візуального контролю над місцем опромінення та можливістю адаптувати радіотерапію до змін, які можуть виникнути під час курсу лікування, такі як зменшення чи розширення пухлини, зміна її форми або положення, та враховувати анатомічні особливості розташування раку. 

IGRT перекладається як променева терапія з візуальним контролем або часто називається променева терапія з наведенням зображення. Це метод променевої терапії, який під час курсу лікування передбачає отримання повторних знімків місця опромінення. Такий візуальний контроль фіксує зміни положення і координат пацієнта та пухлини, що дозволяє вносити корективи в положення пацієнта або в націлювання променів. 

Контроль зображень при IGRT-променевій терапії не те саме, що візуалізація для окреслення мішені опромінення, яка проводиться при плануванні сеансу радіотерапії. Але між ними є зв’язок: знімки, отриманні безпосередньо перед променевим сеансом або під час нього, порівнюються зі знімками, отриманими на передпроменевій підготовці, і за потреби, вносяться необхідні корективи для більш точного націлювання опромінення.

IGRT – це метод дистанційної променевої терапії, коли опромінення пухлини здійснюється медичним апаратом (лінійними прискорювачем), який не торкається тіла пацієнта. >>> Як проводиться променева терапія.

Переваги IGRT методу в променевому лікуванні

Візуальний контроль мішені опромінення, який забезпечує IGRT променева терапія, дає можливість зменшити межі опромінення тканини навколо пухлини, тобто зменшити шкідливий вплив на здорові структури, а також зробити можливим використання вищих доз радіації для знищення ракових клітин. 

Променеву терапію IGRT комбінують з методом IMRT (променева терапія з модульованою інтенсивністю) для різного дозування в окремих ділянках ракової пухлини. Це підвищує ефективність сеансу радіотерапії та безпеку лікування.

Коли застосовують метод IGRT в променевому лікуванні

Променеву терапію з візуальним контролем використовується для лікування всіх типів раку, і це практично ідеальний метод для лікування пухлин, розташованих дуже близько до чутливих до радіації структур, критичних органів та пухлин рухомих органів, або розташованих біля них, наприклад:

  • рак легень
  • рак грудей 
  • рак мозку
  • рак спинного мозку
  • рак стравоходу
  • рак сечового міхура
  • рак печінки
  • рак підшлункової залози
  • рак простати

IMRT метод часто використовується і для лікування не злоякісних новоутворень.

Як проводиться променева терапія з наведеним зображенням

На початку кожного сеансу радіотерапії з візуальним контролем проводиться сканування і перевіряється правильність розташування пацієнта. Сканування може повторно проводитися під час сеансу, щоб визначити, куди буде доставлено випромінювання. Такий візуальний моніторинг проводиться постійно, щоб адаптувати націлювання опромінення до тих змін, які можуть відбуватися у пухлині (наприклад, зміни у формі чи розмірах). Через особливості методики, тривалість сеансів IGRT променевої терапії часто довші за сеанси інших методів.

Кількість IGRT сеансів залежить від типу раку, розміру пухлини, її розташування і цілей визначених загальним курсом протипухлинної терапії.

Побічні дії та ускладнення при променевій терапії та IGRT метод

Променева терапія викликає побічні дії. Подразнення шкіри, випадіння волосся, розлади травлення, втома, головний біль та інші побічні ефекти пов’язані із впливом опромінення на здорові клітини, які можуть потрапляти в зону опромінення. Але побічні дії від променевого лікування зникають після завершення курсу променевої терапії. Неракові клітини, які були опромінені, зберігають здатність відтворюватися і організм повертається до нормального функціонування, а злоякісні клітини від променевого лікування гинуть без відтворення. 

Ускладнення ж від променевої терапії виникають тоді, коли доза опромінення, необхідна для знищення ракових клітин, викликає незворотні зміни і у здорових клітин. 

IGRT – один із методів променевої терапії, який забезпечує більший контроль мішені опромінення. Він дозволяє миттєво коригувати відхилення позиціонування, пристосовуватися до змін положення внутрішніх органів та стану їх наповнення, і таким чином покращує точність щоденних фракцій променевої терапії. Анатомічні зміни, які відбуваються під час променевої терапії, такі як втрата ваги, зменшення пухлини та інші, можна виявити вже в процесі лікування і врахувати їх у дозиметричних розрахунках.

Променева терапія з візуальним контролем в Центрі Онкології МЦ «Клініка Мануфактура»

Завдяки тому, що лінійний прискорювач Elekta Infinity підтримує всі методи сучасного променевого лікування, а досвід наших радіологів та променевого терапевта дозволяє виконувати різні техніки променевої терапії, включаючи IGRT в комбінації з іншими методами, ми можемо проводити максимально ефективні і максимально безпечні курси променевої терапії в кожному окремому випадку раку. 

Лінійний прискорювач, на якому ми проводимо променеву терапію забезпечує високий контроль дози та націлювання опромінення, допомагає максимально точно окреслити мішень, а значить зменшити зону впливу на здорові тканини для зменшення побічної дії та для уникнення ускладнень від променевого лікування. 

Вартість послуг

+
Променева терапія
Послуга
Ціна
КТ-топометрична підготовка із застосуванням гейтінгу (синхронізація з диханням)
9 450 грн.
КТ-топометрична підготовка і розробка плану краніоспінального опромінення
10 970 грн.
КТ-топометрична підготовка і розробка плану лікування непухлинних захворювань, 3D-методика
5 240 грн.
КТ-топометрична підготовка і розробка плану лікування, 3D-методика
8 000 грн.
КТ-топометрична підготовка і розробка плану лікування, IMRT-методика
8 360 грн.
КТ-топометрична підготовка і розробка плану лікування, VMAT-методика
8 360 грн.
КТ-топометрична підготовка і розробка плану лікування, SRS-методика (радіохірургія)
29 370 грн.
Топометрична підготовка і розробка плану до лікування з використанням електронного випромінювання
3 990 грн.
Проведення сеансу променевої терапії (непухлинні захворювання), 3D-методика
2 150 грн.
Проведення сеансу променевої терапії, 3D-методика
2 835 грн.
Проведення сеансу променевої терапії, IMRT-методика
3 990 грн.
Проведення сеансу променевої терапії, VMAT-методика
3 990 грн.
Проведення сеансу променевої терапії, SRS-методика (радіохірургія)
48 615 грн.
Проведення сеансу променевої терапії з використання електронного випромінювання
2 835 грн.
Проведення сеансу променевої терапії з використанням гейтінгу (синхронізація з диханням)
4 725 грн.
Проведення сеансу краніоспінального курсу променевої терапії
5 250 грн.
КТ-топометрична підготовка і розробка плану лікування, SBRT - методика (стереотаксична радіотерапія)
29 370 грн.
КТ-топометрична підготовка і розробка плану лікування, SBRT - методика (стереотаксична радіотерапія) з використанням гейтінгу (синхронізація з диханням)
30 450 грн.
Проведення сеансу променевої терапії, SBRT-методика (стереотаксична радіотерапія) з використанням гейтінгу (синхронізація з диханням)
14 700 грн.
Проведення сеансу променевої терапії, SBRT-методика (стереотаксична радіотерапія)
15 435 грн.

Запишіться на прийом

Ваше ім'я

Номер телефону

E-mail

Напрямок

Бажана дата

Коментар


//