частные больницы киева
приватные клиники киева приватна_онкологічна_лікарня_в_києві

Мобільний застосунок
«Особистий кабінет пацієнта»

лечение рака в киеве
с.Ходосівка

Хімієтерапія

Види хімієтерапії

Хімієтерапія застосовується для зменшення або повної зупинки росту пухлини, і є головною складовою комплексного лікування раку. Вона здійснює загальний, системний вплив на організм, тобто лікарський препарат потрапляє в будь-яку ділянку організму і впливає на будь-яку його клітину. 

Хіміотерапевтичне лікування індивідуальне для кожного окремого хворого і розділяється на доопераційний (неоад'ювантний), післяопераційний (ад’ювантний) та підтримуючий (паліативний) види. 

  • Неоад’ювантна хіміотерапія призначається до початку оперативного лікування. Її метою, як правило, є зменшення пухлини для подальшого її видалення, а також - визначення відповіді організму на той лікарський препарат, який має максимальний терапевтичний ефект.
  • Ад’ювантна хіміотерапія призначається після видалення пухлини. Її метою є недопущення рецидиву хвороби, а також лікування віддалених метастазів.
  • Паліативні хіміотерапії призначаються при неможливості повного зцілення. Їхня мета, максимально можливе зменшення симптомів хвороби.

Сучасний підхід до хіміотерапевтичного лікування раку включає застосування препаратів різних груп: власне хіміотерапевтичних препаратів (або цитостатиків), таргетних препаратів та препаратів імунотерапії.

  • Цитостатикі, або хіміотерапевтичні препарати, гальмують або уповільнюють ріст ракових клітин, впливаючи на них на певних стадіях їх клітинного циклу. Ракові клітини діляться швидше ніж нормальні, але ж, тим не менш, хіміотерапевтичні препарати не відрізняють подільні ракові клітини від подільних здорових клітин, і тому, наприклад, здорові клітини шлунково-кишкового тракту та волосяних фолікулів, які теж мають швидкий цикл поділу, є дуже сприйнятливими до дії хіміотерапевтичних препаратів, тому страждають при їх введенні. Існує багато хіміотерапевтичних препаратів, які використовуються як окремо, так і в комбінації з іншими видами лікування раку.
  • Препарати таргетної терапії (від англ. target – мета, мішень) діють безпосередньо на клітини-мішені, які мають будь-які генетичні аномалії, що призводять до розвитку пухлини. Тобто при проведенні таргетній терапії здорові тканини і органи, що оточують пухлину, не піддаються такому агресивному впливу, як це буває при проведенні хіміотерапії препаратами загальної дії. Завдяки такому вибірковому впливові досягається можливість звести побічну дію на весь організм до мінімуму, забезпечивши максимальну ефективність лікування безпосередньо уражених пухлиною клітин. Таргетна хіміотерапія показала свою ефективність при різних стадія захворювання, в тому числі, і занедбаних. Як правило, таргетні препарати - таблетовані, їхнє застосування не вимагає тривалого перебування пацієнта в стаціонарі, і дозволяє вести звичний спосіб життя в оточенні родини та близьких.
  • Препарати імунотерапії не вбивають пухлину безпосередньо, але активують власну імунну систему пацієнта, яка вступає у боротьбу з клітинами пухлини і не дає утворюватись новим клітинам. Цей вид протиракової терапії став одним із досягнень останнього десятиліття в лікуванні онкологічних та онкогематологічних захворювань. 

Поєднання хіміотерапевтичних препаратів різних груп дає можливість не тільки підвищити ефективність лікування раку, але і поліпшити якість лікування, його переносимість, та продовжують життя онкохворого. Таке поєднання різних препаратів  в одночасній терапії називають поліхіміотерапією. 

Хіміотерапевтичне лікування в «Клініці Мануфактура»

При проведенні хіміотерапевтичного лікування в Центрі Онкології «Клініки Мануфактура» використовуються препарати, які рекомендовані такими світовими онкологічними ресурсами, як NCCN, ASCO, ESMO, AHA та EHA. А сам процес застосування зазначених препаратів відбувається за сучасними світовими протоколами та включає:

  • точне дозування препаратів,
  • використання супровідної терапії,
  • ретельне дотримання тривалості введення препаратів,
  • відповідність інтервалів і кількості циклів хіміотерапії загальноприйнятим світовим стандартам.

Контроль дозування препаратів є регламентованим протоколом лікування і здійснюється лікуючим лікарем, провізором та медсестрою. Для проведення хіміотерапії ми використовуємо лише оригінальні препарати або генерики, вироблені відомими світовими компаніями, сертифікованими в Україні.

Лікування проводиться в комфортних палатах. При погіршенні лабораторних показників або загального стану хворого, він може бути переведений у відділення інтенсивної терапії для цілодобового нагляду лікарів-анестезіологів та реаніматологів, які стабілізують стан пацієнта. 

Маючи досвідчених лікарів та певне обладнання ми можемо встановлювати спеціальні центральні венозні катетери – порт-системи, що спрощує та робить комфортним для пацієнта довготривале введення препаратів, а також захищає вени хворого від багаторазових проколів у випадках, коли курс хіміотерапії триває понад 7–10 днів, а самих курсів планується декілька.

Супровідна терапія в комплексному хіміотерапевтичному лікуванні

Супровідна терапія необхідна для поліпшення стану і самопочуття пацієнта під час проходження курсу хіміотерапії. Вона направлена не лише на зменшення побічної дії (ускладнень) хіміопрепаратів, але й для забезпечення високої толерантності до них, що посилює загальний ефект лікування.

З метою своєчасного виявлення ускладнень хіміотерапії (розвиток синдрому масивного розпаду пухлини, гострого ураження нирок, токсичного ураження печінки тощо.) під час хіміотерапії в «Клініці Мануфактура» ми постійно контролюємо показники крові за допомогою лабораторних досліджень та функції серцево-судинної системи за допомогою ЕКГ та ехокардіографії разом із спостереженням за станом інших систем організму. На підставі діагностованих змін будуємо відповідну коригувальну підтримуючу терапію.

Власна сучасна лабораторія та діагностичний центр нашої клініки допомагають вчасно, точно і цілодобово діагностувати будь-які зміни в організмі пацієнта, викликані перебігом хвороби або ускладненнями лікування.

За напрямком
За послугою
За спеціалізацією
За ПІБ лікаря
* Ведіть пошук українською мовою

Ми проводимо хіміотерапію при таких видах раку

Для ранньої діагностики онкологічних захворювань радимо проходити обстеження у лікарів-спеціалістів щопівроку або щорічно. Ми розробили спеціальні онко check-up програми, які складаються з базових обов'язкових обстежень для чоловіків та жінок, щоб допомогти вам у піклуванні про своє здоров'я.

Вартість послуг

+
Перебування в стаціонарі
Послуга
Ціна
Перебування в палаті інтенсивної терапії (реанімація) 1 година
1200 грн.
Перебування в палаті інтенсивної терапії(реанімація)(1 доба)
9100 грн.
Перебування в палаті стаціонарного відділення (1 доба,одномісна палата)
6800 грн.
Перебування в палаті стаціонарного відділення(1 доба,двомісна палата)
4800 грн.
Перебування в процедурному кабінеті (1 година)
550 грн.
Перебування одного з членів сім'ї в палаті стаціонарного відділення
9100 грн.
Проведення таргентної терапії, хіміотерапії в умовах реанімації (до 12 годин)
5500 грн.
Хіміотерапія і тарнгентна терапія в палаті стаціонарного відділення (1 доба)
7950 грн.
Перебування в процедурному кабінеті з індивідуальним сестринським постом (1 година)
1100 грн.
Перебування одного з членів сім’ї в палаті стаціонарного відділення (1 доба)
2650 грн.
Проведення таргентної терапії, хіміотерапії в умовах реанімації (до 12 годин ) (Клінічні дослідження)
6100 грн.
--- Перебування в ковідному стаціонарі ---
Перебування в палаті стаціонарного відділення (1 доба, одномісна палата-пологове відділення)
5400 грн.
Одноосібне перебування в палаті стаціонарного відділення (особливі умови)
16500 грн.
--- Харчування ---
Харчування (одноразове)
440 грн.
Харчування (дворазове)
880 грн.
Харчування (триразове)
1320 грн.
--- Додаткові послуги ---
Індивідуальний сестринський пост в стаціонарі (1 доба)
3300 грн.
Матеріальне забезпечення (іонізація палати)
3700 грн.
Системна тромболітична терапія (препаратом альтаплази)
75100 грн.
Індивідуальний сестринський пост в боксованій палаті інтенсивної терапії (1 доба)
5700 грн.
+
Анестезія, інтенсивна терапія та реанімація
Послуга
Ціна
Анестезійний моніторинг (1 година)
1210 грн.
Анестезіологічний супровід пацієнтів в важкому соматичному стані
1210 грн.
Анестезія в амбулаторних умовах до 1 години
2915 грн.
Анестезія в амбулаторних умовах до 30 хвилин
1940 грн.
Анестезія внутрішньовенна (за кожні 15 хвилин тривалістю більше години)
550 грн.
Анестезія внутрішньовенна при гастро-колоноскопії
2890 грн.
Анестезія внутрішньовенна тривалістю до 1 години
2490 грн.
Анестезія при гастроскопії
2480 грн.
Анестезія при колоноскопії
2600 грн.
Видалення центрального катетора
790 грн.
Ендотрахеальний наркоз + перидуральна анестезія до 1 години
7140 грн.
Ендотрахеальний наркоз + перидуральна анестезія за кожну годину тривалістю більше 1 години
2630 грн.
Ендотрахеальний наркоз за кожну годину тривалістю більше 1 години
2630 грн.
Ендотрахеальний наркоз тривалістю до 1 години
4980 грн.
Епідуральна анестезія
3150 грн.
Епідуральна анестезія під УЗД контролем
4370 грн.
Катетеризація центральної вени під УЗД контролем
2060 грн.
Місцева анестезія (3 категорія складності)
890 грн.
Місцева анестезія, 1 утворення (ін'єкція)
405 грн.
Переливання компонентів крові (без вартості перебування та компонентів)
1335 грн.
Перидуральна анестезія + спінальна анестезія з внутрішньовенною седацією тривалістю більше 1 години
2210 грн.
Перидуральна анестезія + спінальна анестезія з внутрішньовенною седацією тривалістю до 1 години
6410 грн.
Перидуральна анестезія + спінальна анестезія тривалістю більше 1 години
1790 грн.
Перидуральна анестезія + спінальна анестезія тривалістю до 1 години
5360 грн.
Перидуральна анестезія з внутрішньовенною седацією тривалістю більше 1 години
2210 грн.
Перидуральна анестезія з внутрішньовенною седацією тривалістю до 1 години
4620 грн.
Перидуральна анестезія тривалістю більше 1 години
1680 грн.
Перидуральна анестезія тривалістю до 1 години
3780 грн.
Провідникова анестезія під контролем УЗД чи нейростимуляції
4045 грн.
Процедурна седація під час МРТ/КТ-обстеження
1575 грн.
Спінальна анестезія
3150 грн.
Спінальна анестезія з внутрішньовенною седацією
4410 грн.
Спінальна анестезія з внутрішньовенною седацією за кожну годину тривалістю більше 1 години
2210 грн.
Спінальна анестезія за кожну годину тривалістю більше 1 години
1580 грн.
***Індивідуальний пост лікаря-анестезіолога
9240 грн.
***Провідникова анестезія під контролем УЗД чи нейростимуляції з в/в седацією
5545 грн.
**Бронхоскопія діагностично-санаційна з в/в седацією
2890 грн.
**Встановлення в/в порту (без вартості розхідних матеріалів)
8940 грн.
**Заміна трахеостомічної трубки
1155 грн.
**Санація дихальних шляхів (бронхоскопом)
695 грн.
+
Консультація онкологів
Послуга
Ціна
Онколог, хіміотерапевт
1 710 грн.
Лікар з променевої терапії
1 270 грн.
Хірург-онколог, хірург-мамолог
1 320 грн.
Хірург-онколог
1 320 грн.
Хірург-онколог
1 040 грн.
Професор-онколог
5 020 грн.
Уролог-онколог
1 710 грн.
Онкогінеколог
1 710 грн.
Онколог-мамолог
1 040 грн.
Онкопроктолог, консультація професора Сорокіна Б.В.
2 430 грн.
Онкогематолог
1 710 грн.
Онко-отоларинголог
1 710 грн.

Запишіться на прийом

Ваше ім'я

Номер телефону

E-mail

Напрямок

Бажана дата

Коментар


Наші фахівці

лікарі клініки мануфактура
Онкогематолог. Клінічний онколог.
Досвід роботи: з 2000 року
лікарі клініки мануфактура
Клінічний онколог. Хімієтерапевт
Досвід роботи: з 2019 року
лікарі клініки мануфактура
Клінічний онколог
Досвід роботи з 2017 року

Статті

блог клініки мануфактура

Дата - 23.09.2022

Харчування при хіміотерапії

Поради пацієнту щодо раціону під час лікування

Детальніше

блог клініки мануфактура

Дата - 22.09.2022

Про хіміотерапію в лікуванні раку

Інформація для пацієнтів

Детальніше

блог клініки мануфактура

Дата - 21.09.2022

Як хіміотерапія впливає на тіло

Пояснення для пацієнтів. Деякі рекомендації щодо полегшення стану при отриманні курсу хіміотерапії.

Детальніше

Всі статті

Відгуки про нас

"Велика подяка чудовому та уважному лікарю Кулябі Ярославу Миколайовичу. Висококваліфікований онколог. Рекомендую!"

Картина від пацієнтки подарована лікарю


Пацієнтка Приліпко Світлана

Найкращій лікар в цілому світі !!! С першого погляду довірились і ні на хвилину не пожалкували! Чуйний , щирий, турботливий - вилікував мого батька. Дякую Богу, що зустріли Ярослава Миколайовича!

(Відгук з сайту клініки)

Користувачка Юлія

Всім хто зіткнувся з онко: Найкращий спеціаліст у клініці п.Куляба Ярослав Миколайович. Найкращий лікар. Чуйний, уважний, професіонал своєї справи. Заспокоїть панікуючих і направить у потрібний напрямок. Дуже рекомендую. З ним - як за кам'яною стіною.

(Відгук з нашого сайту)

Пацієнтка Ганна Матіяш

//