Хірургічне лікування судинної патології головного мозку


Серед уражень центральної та периферійної нервової систем є хвороби не пов’язані з травмою, а проте з патологією та захворюваннями магістральних судин, що призводить до внутрішньочерепних крововиливів: ішемічних, геморагічних інсультів і субарахноїдальних крововиливів. Такі захворювання потребують швидких діагностичних рішень та адекватної лікувальної тактики.

Серед основних причин таких захворювань стають стенози сонних та хребцевих артерій, а також аневризми головного мозку. 

На сьогодні для лікування пацієнтів в гострому періоді ішемічного інсульту використовують внутрішньовенне введення лікарського препарату для розчинення тромбу, проте незважаючи на застосування такої тромболітичної терапії, основні зусилля повинні бути направлені на профілактику інсультів, що більшості випадків забезпечується ендартеректомією (хірургічним втручанням спрямованим на видалення артеріальних бляшок, які спричинили звуження артерії або встановлення стенту для розширення судини). Необхідність та обґрунтованість поєднання медикаментозного та нейрохірургічного методів лікування розглядається в кожному окремому випадку. 

Єдиним ефективним методом лікування аневризми головного мозку, при якому відбувається патологічне розширення судини, є хірургічне втручання з емболізацією ураженої судини.

Кваліфіковані нейрохірурги клініки «Мануфактура» мають багаторічний досвід хірургічної практики, використовують передові методи діагностики та лікування захворювань судин головного мозку, успішно поєднують сучасні досягнення ангіохірургії з різноманітною анестезією останнього покоління, що дозволяє значно скоротити реабілітаційний післяопераційний період і звести необхідність у стаціонарному перебуванні до мінімуму.

Ми проводимо такі операції:

 • Ендоваскулярна тромбекстракція в гострому періоді ішемічного інсульту.
 • Інтраартеріальний тромболізис
 • Стентування при атеросклерозі судин шиї та головного мозку
 • Ендартеректомія, тромбектомія з магістральних артерій на шиї
 • Мікрохірургічне виключення артеріальних аневризм, артеріо-венозних мальформацій судин головного і спинного мозку з ендоскопічною асистенцією
 • Ендоваскулярне виключення аневризм головного мозку мікроспіралями та потоко-скеровуючими стентами з використанням асистуючих методик
 • Ендоваскулярне виключення  мальформацій головного та спинного мозку, ONYX, FIL, мікроспіралі
 • Ендоваскулярне виключення каротидно-кавернозних сполук з використанням, мікроспіралей та відокремлюваних балон-катетерів
 • Резекція  судин при подовженнях магістральних артерій шиї з формуванням анастомозу
 • Мікрохірургічне та ендоскопічне видалення  інсульт-гематом та каверном
 • Тромбекстракція при синус тромбозах
 • Ангіопластика із стентуванням стенозів синусів
 • Емболізація пухлин голови та шиї
 • Гібридні судинні операції
 • Катетеризаційна ангіографія мозкових судин
 • Встановлення датчиків для вимірювання внутрішньочерепного тиску
 • Дренування шлуночків головного мозку, вентрикулярний фібриноліз
 • Дренування внутрішньомозкових гематом, локальний фібриноліз
 • Десимпатизація, денудація, редресація екстракраніальних артерій на шиї
 • Усунення компресії хребтової артерії в екстракраніальному відділі, включаючи дискункусектомію
 • Мікрохірургічні операції “bypass”

Вартість послуг

+
Перебування в стаціонарі
Послуга
Ціна
Індивідуальний сестринський пост в стаціонарі (1 доба)
2280 грн.
Перебування в палаті інтенсивної терапії (реанімація) (1 доба)
8300 грн.
Перебування в палаті стаціонарного відділення (1 доба, одномісна палата)
6210 грн.
Перебування в палаті стаціонарного відділення (1 доба, двомісна палата)
4350 грн.
Перебування одного з членів сім'ї в палаті стаціонарного відділення(1 доба)
8280 грн.
Харчування (разове)
400 грн.
Харчування (2 разове)
800 грн.
Харчування (3 разове)
1200 грн.
Перебування в процедурному кабінеті (1год)
500 грн

Запишіться на прийом

Ваше ім'я

Номер телефону

E-mail

Напрямок

Бажана дата

Коментар


Наші фахівці

Нейрохірург. Дитячий нейрохірург. Онко-нейрохірург.
Досвід роботи: з 1988 року
//