с.Ходосівка

Рак легенів

Виникнення раку легенів – це поступовий процес, в ході якого нормальний епітелій бронхів перетворюється в «місцеву» карциному (рак in citu), а потім в інвазивну карциному. Цей процес тісно пов’язаний з генетичними змінами в організмі: активацією онкогенів, інактивацією генів-супресорів, що пригнічують пухлинні клітини, а також втрата геномної стабільності.

Причини розвитку

Безпосередніми чинниками розвитку захворювання є вдихання або тривалий контакт із канцерогенами. На першому місці за частотою впливу на розвиток раку стоїть куріння (в тому числі пасивне вдихання тютюнового диму). За ним лідирують контакти з радоном, азбестом, миш’яком, нікелем, кадмієм, хромом, хлор-етиловими ефірами, поліциклічними ароматичними вуглеводами, що є найчастішими чинниками в забруднених районах та на промислових виробництвах.

Спадковий чинник у розвитку раку легені є дещо рідкісним, але вроджена мутація Т790М рецептора епідермального фактора зросту (EGFR) сприяє появі хвороби.

Симптоми та діагностика

На жаль, часто хворі на рак легені досить тривалий час не мають жодних симптомів чи ознак хвороби. Однак, при появі хоча б одного з переліченого нижче, має змусити звернутися до лікаря для ретельного обстеження:

 • кашель, тривалий або без ознак перенесеного ГРВІ;
 • задишка або відчуття задухи;
 • біль в грудях особливо при глибокому вдосі;
 • осиплість голосу;
 • порушення ковтання;
 • асиметричність очних розрізів.

На розвиток хвороби можуть вказувати непрямі ознаки:

 • загальна слабкість чи апатія, втрата активності;
 • безпричинне підвищення температури тіла;
 • клініко-лабораторні прояви, обумовлені неспецифічними реакціями з боку різних органів і систем на розвиток хвороби. До них можуть належати ендокринні, нервово-м'язові, шкірні, кісткові, судинні та гематологічні зміни.

Для ранньої діагностики важливо робити щорічний рентгенівський знімок органів грудної клітки. При виявленні пухлиноподібного затемнення на зображенні призначаються додаткові обстеження допоки підозра на рак легенів не буде ними спростована.

Додаткові специфічні методи обстеження при раку легенів:

 • комп’ютерна томографія (КТ),
 • позитронно-емісійна томографія (ПЕТ-КТ).
 • остеосцинтиграфія (радіоізотопне сканування кісток при підозрі на кісткове).
 • біопсія (взяття шматочку пухлинної тканини) для визначення гістологічного типу.

Лише після повного обстеження та правильно встановленого діагнозу, визначення стадії захворювання, можливий вибір успішної терапії раку.

Лікування

При лікуванні раку легенів можуть застосовуватися хірургічний метод, променева терапія, хімієтерапія, а також комбінація всіх або деяких з цих методів. Вибір методів лікування при раку легенів завжди залежить від гістологічного типу пухлини, стадії захворювання, розташування пухлини та загального стану хворого в кожному конкретному випадку. 

Дрібноклітинний рак

своєю чергою поділяється на:

 • обмежені стадії захворювання (limited stage). 
 • розповсюдженні стадії захворювання (extensive stage). 

Лікування пацієнтів з обмеженими стадіями раку легень передбачає хірургічну операцію з наступною ад’ювантною (додатковою) хімієтерапією або хіміє-променевою терапією.

При розповсюдженій стадії дрібноклітинної карциноми легенів передбачається лише хімієтерапія, а також обов’язкове профілактичне опромінення головного мозку (через високий ризик метастазування).

Недрібноклітинний рак

поділяється на три головні підтипи:

 • аденокарцинома;
 • плоскоклітинна карцинома;
 • карцинома.

Існує також велика кількість різних генетичних мутацій недрібноклітинного раку легенів, що однак, дозволило винайти багато нових таргетних препаратів, дія яких спрямована саме на усунення генетичних «поломок».

Вибір методу лікування недрібноклітинного раку легенів залежить від стадії новоутворення з врахованням функціональних спроможностей окремих органів та оцінкою загального стану пацієнта.

Пацієнти з I та II стадіями захворювання мають звичайно кращі результати у лікуванні, ніж пацієнти з більш розвиненими стадіями хвороби. Їм, в першу чергу, призначається хірургічна операція. Однак, в певних випадках, наприклад при великих розмірах пухлини, навіть при I стадії можливе призначення хімієтерапії. У випадках, коли оперативне лікування протипоказано, пацієнту як альтернатива пропонується променева терапія (радіотерапія).

Для терапії недрібноклітинного раку легенів в стадії IIIА, нині, використовується декілька підходів. Це може бути оперативне лікування з наступною ад’ювантною (додатковою) хімієтерапією або променевою терапією, або ж хіміє-радіотерапія.

Для пацієнтів з IIIВ стадією раку легень, переважним лікуванням є комбінована хіміє-радіотерапія з можливою наступною хімієтерапією.

Найважча IV стадія хвороби передбачає хімієтерапію, таргетну або імунотерапію. У важких випадках пацієнту пропонується лише підтримувальне симптоматичне лікування (BSC –best supportive care).

Запишіться на прийом

Ваше ім'я

Номер телефону

E-mail

Напрямок

Бажана дата

Коментар


//