частные больницы киева
приватные клиники киева

Мобільний застосунок
«Особистий кабінет пацієнта»

лечение рака в киеве
с.Ходосівка

Рак передміхурової залози: стадії та прогнози

Стадія раку описує кількість ракових клітин в організмі. Це один із факторів, який допомагає визначити подальшу тактику лікування, позаяк онкологічні захворювання на подібних стадіях, часто, мають схожий прогноз. Лікарі також спираються на стадії раку, коли йдеться про статистику виживання.

Стадії раку передміхурової залози

При визначенні стадії рак передміхурової стадії (РПЗ) спираються на результати лабораторних аналізів та інструментального обстеження (див. Рак простати залози: симптоми та діагностика):

 • гістологічний аналіз зразку біопсії
 • рівень ПСА (PSA)
 • візуальні обстеження: трансректальне УЗД, МРТ або КТ

Система визначення стадії раку передміхурової залози (РПЗ) спирається на 5 критеріїв:

 • оцінка пухлини (T),
 • поширення у регіонарні (прилеглі) лімфовузли (N),
 • наявність вторинних пухлин (метастазів) за межами органу (M),
 • рівня PSA на момент діагностики,
 • групу ступеня за оцінкою Глісона, яка показує ймовірну швидкість збільшення пухлини та поширення раку. 

Критерій Т – оцінка пухлини може бути клінічною (записується як cT) та патологічною (записується як pT). Клінічна оцінка може виставлятися за результати фізичного огляду (пальпація простати) та візуалізаційного обстеження – УЗД, МРТ чи КТ. Патологічна оцінка пухлини надається після лабораторного дослідження всієї простати після її видалення, і є більш точного оцінкою пухлини.

Клінічна категорія T (записується як cT) — це найкраща оцінка вашого лікаря ступеня вашого раку на основі результатів фізичного огляду (включаючи пальцеве ректальне дослідження) і біопсії передміхурової залози, а також будь-яких візуалізаційних тестів, які ви проходили.

Кожен критерій T, N і M отримує цифру та літеру. Вищі цифри та пізніші літери означають прогресуючий рак. Нижчі цифри та більш рання літера вказують на менш поширений рак. Загальна стадія раку призначається після групування всіх оцінок: визначення категорій T, N і M, групи ступеня за Глісоном та рівнем PSA. 

 • Стадія І: 
  • сT1, N0, M0, група ступеня 1 (за шкалою Глісона), PSA менше 10: Пухлина не візуалізується і не виявляється при пальпації, але виявлена після трансуретральної резекції передміхурової залози (ТУРП), чи за допомогою пункційної біопсії. Рак не поширився на сусідні лімфатичні вузли [N0] чи інші частини тіла [M0]. 
  • cT2a, N0, M0, група ступеня 1 (за шкалою Глісона), PSA менше 10: Пухлина виявлена при пальпації або в результатах трансректального УЗД, знаходиться в лише з одного боку (зліва чи справа) простати [cT2a]. Рак не поширився на сусідні лімфатичні вузли [N0] чи інші частини тіла [M0]. 
  • pT2, N0, M0, група ступеня 1 (за шкалою Глісона), PSA менше 10: Пухлина була виявлена у видаленій простаті і не виходила за межі залози[pT2]. Рак не поширився на сусідні лімфатичні вузли [N0] чи інші частини тіла [M0].

До стадії І належать локалізовані типи  РПЗ, пухлини яких відносять до груп дуже низького або низького ризику. Як правило, ці пухлини ростуть дуже повільно і майже не викликають симптомів, що спричиняють проблеми для здоров’я. Чоловікам із РПЗ цієї групи зазвичай рекомендується активне спостереження. Якщо в якийсь момент рак починає проявляти ознаки зростання, розглядаються різні варіанти лікування.

 • Стадія ІІА:
  • cT1, N0, M0, група ступеня 1 (за шкалою Глісона), PSA 10-20: Пухлина не візуалізується і не виявляється при пальпації, але виявлена після трансуретральної резекції передміхурової залози (ТУРП), чи за допомогою пункційної біопсії. Рак не поширився на сусідні лімфатичні вузли [N0] чи інші частини тіла [M0]. 
  • cT2a чи pT2, N0, M0, група ступеня 1 (за шкалою Глісона), PSA 10-20: Пухлина виявлена при пальпації або в результатах трансректального УЗД, знаходиться в лише з одного боку (зліва чи справа) простати [cT2a]. Або, пухлину було виявлено у видаленій передміхуровій залозі і вона не виходила за межі органу [pT2]. Рак не поширився на сусідні лімфатичні вузли [N0] чи інші частини тіла [M0]. 
  • cT2b чи cT2c, N0, M0, група ступеня 1 (за шкалою Глісона), PSA 10-20: Пухлина виявлена при пальпації або при трансректальному УЗД ультразвуку. Вона знаходиться в більш ніж половині однієї сторони простати [cT2b] або в обох сторонах простати [cT2c]. Рак не поширився на сусідні лімфатичні вузли [N0] чи інші частини тіла [M0].
 • Стадія ІІВ:
  • T1 або T2, N0, M0, група ступеня 1 (за шкалою Глісона), PSA <20: Рак не поширився за межі простати, пухлину можна виявити при пальпації та при трансректальному УЗД [T1 або T2]. Рак не поширився на сусідні лімфатичні вузли [N0] чи інші частини тіла [M0].
 • Стадія IIC:
  • T1 чи T2, N0, M0, група 3 або 4 (за шкалою Глісона), PSA <20: Рак не поширився за межі простати, пухлину можна виявити при пальпації та при трансректальному УЗД [T1 або T2]. Рак не поширився на сусідні лімфатичні вузли [N0] чи інші частини тіла [M0].

Локалізовані типи раку простати 2-ої стадії належать до середньої групи ризику, вони схильні рости та поширюватися. Тактика їх лікування залежить від додаткових оцінок – сприятливих чи несприятливих категорій раку.

 • Стадія IIІВ:
  • T3 чи T4, N0, M0, група від 1 до 4 (за шкалою Глісона), будь-який PSA: Пухлина проросла за межі залози в сусідні тканини та органи [T3 або Т4], але рак не поширився на сусідні лімфатичні вузли [N0] чи інші частини тіла [M0].
 • Стадія IIІС:
  • Будь-яка T, N0, M0, група 5  (за шкалою Глісона), будь-який PSA: Пухлина може як проростати в сусідні тканини і органи, так і залишатися в межах залози [будь-який T], але рак не поширився на сусідні лімфатичні вузли [N0] чи інші частини тіла [M0].
 • Стадія IVA: 
  • Будь-яка T, N1, M0, будь-яка група за за шкалою Глісона, будь-який PSA: Пухлина може як проростати в сусідні тканини і органи, так і залишатися в межах залози [будь-який T]. Рак поширився на сусідні лімфатичні вузли [N1], але не метастазував в інші частини тіла [M0].
 • Стадія IVВ: 
  • Будь-яка T, будь-яка N, M1, будь-яка група за Глісоном, будь-який PSA: Незалежно від того, чи проросла пухлина за межі передміхурової залози, чи залишається в ній, чи є клітини раку в прилеглих лімфатичних чи ні, але рак метастазував у віддалений орган або у віддалений лімфовузол.

Всі типи раку передміхурової залози 3 та 4 стадії належать до групи високого або дуже високого ризику, який швидко зростає та може поширюватися в інші органи. 

Відповідно до гістологічної класифікації, РПЗ ділиться на типи:

 • аденокарцинома великоацинарного, дрібноацинарного, крибриформного, трабекулярного та солідного виду;
 • плоскоклітинний рак;
 • перехідно-клітинний рак;
 • недиференційований рак;
 • саркомотоїдний рак.

Аденокарцинома – рак залозистої структури, що діагностується у 90% чоловіків із злоякісними новоутвореннями передміхурової залози. 

Ступені раку передміхурової залози в групах за оцінкою Глісона

Якщо гістологічний аналіз на зразку біопсії підтверджує рак передміхурової залози, йому присвоюють бал за шкалою Глісона. Шкала Глісона визначає наскільки клітина має ознаки патологічних змін, вказує на ступінь агресивності раку та шанси на позитивну динаміку лікування. Чим вищий ступінь, тим більше в зразку патологічного змінених клітин, і скоріше за все, ці клітини швидко зростають та поширюються.

Оцінки Глісона зразків з різних ділянок залози підсумовують та групують для присвоєння ступеню раку. Цей ступінь дає орієнтовне розуміння прогнозу розвитку захворювання та враховується для визначення стадії раку.

Ступені раку простати за оцінкою Глісона:

 • Група 1 відповідає оцінці Глісона 6 (і менше). Передбачається, що рак буде повільно рости і малопоширюватися.
 • Група 2 відповідає балу Глісона 3+4=7*. Середній ступінь агресивності пухлини.
 • Група 3 відповідає балу Глісона 4+3=7*. Середній ступінь агресивності пухлини.
 • Група 4 відповідає балу Глісона 8. Передбачається, що рак буде швидко рости і поширюватися
 • Група 5 відповідає білам Глісона 9 та 10. Рак дуже швидко росте і поширюється.

*Рак передміхурової залози часто має ділянки різного ступеня, тому загальний ступінь раку визначається, як правило, за двома ділянкам, які складають найбільшу частину раку. Загальний бал Глісона визначається сумою двох ступенів, де перший номер у сумі вказує на ступінь раку, якого в пухлині більше. Однак, цей спосіб визначення ступеня має винятки. Наприклад, якщо у зразку біопсії виявлено багато клітин високого ступеня злоякісності, або мають 3 ступеня, і один із має високий рівень злоякісності. Тоді при призначення оцінки Глісона міняється спосіб підрахунку, щоб відобразити агресивний (швидкозростаючий) характер пухлини.

Окрім ступеню раку, в патологічному звіті також вказується:

 • кількість зразків біопсії, в яких виявлено рак (наприклад, «7 з 12»)
 • відсоток раку в кожній з ділянок, де взяли зразки
 • чи виявлено рак з одного боку передміхурової залози (зліва чи справа), чи з обох її боків залози.

Інші показники гістологічного звіту: підозрілі, нетипові чи інші результати

Зразок біопсії може не виглядати як рак, але і не відповідати ознакам здорової клітини залози. 

Інтраепітеліальна неоплазія передміхурової залози (РІN): означає зміни у будові клітин передміхурової залози, але без ознак проростання в інші частини простати, як у випадку злоякісного процесу. При цьому розглядають два ступені розвитку неоплазії:

 • Інтраепітеліальна неоплазія низького ступеня - клітини виглядають більш нормально. Така неоплазія не пов'язана із ризиком розвитку раку простати, і подальший медичний контроль буде звичайним.
 • Інтраепітеліальна неоплазія високого ступеня - клітини виглядають більш ненормально, і означає підвищений ризик розвитку раку простати в подальшому. Як правило, такий результат в аналізі буде вимагати додаткового обстеження, особливо, якщо клітини виявлені в різних частинах залози (мультифокальний ПІН високого ступеня) або буде проводитися повторна біопсії, якщо при початковій не бралися зразки з усіх частин простати.

Внутрішньопротокова карцинома простати: клітини раку передміхурової залози (карциноми) проростають у протоки простати. Якщо її виявлено під час біопсії передміхурової залози, існує велика ймовірність того, що поруч знаходиться пухлина високого ступеня злоякісності. Рекомендовано негайне лікування простати хірургічним шляхом або променевою терапією.

Атипова проліферація малих ацинусів (ASAP): патологію також називають залозистою атипією, атиповою залозистою проліферацією, або позначають "підозрілі на рак" клітини. Цей результат аналізу зразка біопсії означає, що отримані клітини схожі на ракові, але їх занадто мало, щоб поставити остаточний діагноз. Існує висока ймовірність того, що рак передміхурової залози вже розвивається, але необхідна повторна біопсія протягом кількох місяців.

Проліферативна запальна атрофія (РІА): при РІА клітини передміхурової залози виглядають меншими, ніж зазвичай, і мають ознаки запалення. PIA не є раком, і поки неясно, чи призводить безпосередньо онкологічного захворювання.

Рівень виживаності при раку простати

Показники виживаності не дають прямого прогнозу щодо розвитку раку на індивідуальному рівні, однак відображають середні статистичні дані, які використовуються в медицині для оцінки результатів лікування. Це приблизні дані, що базуються на попередніх результатах лікування великої кількості людей, та включають п'ятирічне спостереження за пацієнтами, з моменту діагностики раку. 

Відносна виживаність порівнює людей з однаковим типом і стадією раку з людьми в загальній популяції. Наприклад, якщо п'ятирічна відносна виживаність для пацієнтів певної стадії раку складає 90%, це означає, що чоловіки з таким раком проживають щонайменше 5 років із моменту постановки діагнозу. Статистика виживаності не включає жодних оцінок поза терміном 5 років, адже подальші спостереження не  проводяться.

Наведені нижче показники виживаності взяті з відкритих джерел бази даних SEER («Спостереження, епідеміологія та кінцеві результати») Американського Національного інституту раку. Дані включають період спостереження з 2013 по 2019 рік:

 • Локалізований рак (пухлина в межах залози): 5-річна відносна виживаність >99%
 • Регіональний рак (пухлина проросла за межі залози, але лишається в межах сусідніх структур): 5-річна відносна виживаність >99%
 • Віддалений рак (рак метастазував у віддалені органи чи лімфавузли): 5-річна відносна виживаність 34%

Ці цифри стосуються лише стадії раку, з моменту першого діагностування. Вони не включають даних, при зростанні та поширені раку або його рецидиву. Вони також не враховують даних, куди і наскільки поширився рак, вік та загальний стан здоров’я пацієнта. Індивідуальні фактори, як рівень ПСА та група ступеня раку, реакція на лікування не можуть відображатися у цих цифрах, але мають прямий вплив на індивідуальний прогноз, який може надаватися лише при суб'єктивній оцінці захворювання.

Рак простати не входить до онкологічних захворювань із найвищим ризиком смертності, але для успішного лікування вимагає поєднання різних методів. В деяких випадках карцинома простати не може бути вилікувана повністю. 

Матеріали по темі

Запишіться на прийом

Ваше ім'я

Номер телефону

E-mail

Напрямок

Бажана дата

Коментар


//